Nolikums Starptautiskajam atklātajam bērnu šaha turnīram „Rudaga – Kaissa 2020 Ziema”

Norises vieta: Latvija, Jūrmala viesnīcā “Semarah hotel Lielupe”.
1.Mērķis un uzdevumi.
• Šaha popularizācija bērnu un jauniešu vidū
• Spēlētāju meistarības un kvalifikācijas paaugstināšana
• Intelektuālā kapitāla formēšana un attīstība.
• Starpreģionu un starptautisko attiecību stiprināšana.

 1. Datumi un norises vieta.
  Starptautiskais atklātais šaha turnīrs bērniem un jauniešiem „Rudaga – Kaissa 2020 notiks 2020.gada
  7.-9. februārī Jūrmalā ar Jūrmalas domes atbalstu viesnīcā “Semarah hotel Lielupe”.
 2. Organizatori un atbalsts.
  Šaha turnīra organizatori ir Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Rudaga” (Jūrmala, Latvija), Rīgas
  šaha skola un šaha klubs „KAISSA”.
  Turnīra atbalstītāji: Jūrmalas pilsētas dome, Latvijas Šaha federācija, Jūrmalas sporta centrs, “Semarah hotel
  Lielupe”, “Rotary club Jurmala”
 3. Turnīra organizācija.
  Turnīrā var piedalīties berni un jaunieši :
   A – Dalībnieki ar ELO vairāk pa 1599
   B – Dalībnieki ar ELO mazāk 1599
   C – I sporta klase – Rapid
   С2 – II sporta klase – Rapid
   B – III sporta klase – klasifikācijas turnīrs
   B2- IV sporta klase – klasifikācijas turnīrs
   D – iesācēji ( bez sporta klases ) – klasifikācijas turnīrs
   E – pirmskolnieki – klasifikācijas turnīrs
   Blits
   Simultānspēle
   Turnīrs Dicechess
  I, II, III un IV sporta klasi un iesācēji, kā arī Dalībnieki ar ELO vairāk pa 1599
  B – Dalībnieki ar ELO mazāk 1599 , kuri reģistrācijas brīdī nav vecāki par 21 gadiem;
  Blics (5 min+3 sek), 9 kārtas.
  Rapida turnīrs notiks pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Klasifikācijas turnīrī iesācējiem, 4. un 3.sp.kl. Katrai partijai 30 minūtes bez laika kontroles.
  Pārsniedzot šo laiku, tiek uzstādīts pulkstenis.
  Turnīrs notiek pēc FIDE noteikumiem. Izlozi veic programma “Swiss Manager”.
  Starptautiskā reitinga aprēķināšana (un klasifikācijai 1. sporta klases spēlētajiem)
  Par sacensību uzvarētāju kļūst spēlētājs ar lielāko punktu skaitu. Vietu dalīšanas gadījumā skaita:
 • Pēc uzlabotā Buholca koeficienta (mini Buholc);
 • Buholca koeficients;
 • RST (reitinga sasniegums turnīrā);
 • Savstarpējā spēle;
 • Uzvaru skaits
  Turnīra direktors: Inese Testeleca, tālr. +371 29236910
  Turnīra galvenais tiesnesis: Diāna Matisone, tālr. +371 29859230
  5. Apbalvošana
  1.,2.,3. vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem, kausiem, piemiņas balvām un
  citām vērtīgām balvām. Kā arī būs speciālās balvas tādās nominācijās : Mini miss un min mister chess
  2020, Šaha stils .
  Sagatavoti naudas balvas !
  Balvas tiek iz tikai turnīra apbalvošanas ceremonijā. Turnīra organizatoriem ir tiesības neizmaksāt balvu
  dalībniekam, kuri nav klāt apbalvošanas laikā.
  6. Dalības maksa
  Bezmaksas – bērniem ar īpasam vajadzībām, bāreņiem un bērniem no bērnu namiem.
  Dalības maksa pārējiem:
  Blics 10 eiro
  Rapids un klasifikācijas turnīri 25 eiro
  Simultānspēle 7 eiro
  dice chess 5 eiro
  Visi turnīri 30 eiro
  Pēc 1.02 un turnīra dienā:
  Blics 15 eiro
  Rapids 30 eiro
  Simultānspēle 10 eiro
  dice chess 10 eiro
  Visi turnīri 35 eiro
  Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā izmainīt nolikumu un veikt nepieciešamās izmaiņas.
  Organizatori patur tiesības nepielaist turnīram spēlētājus par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
  Gadījumā, ja dalībnieks izstājas no turnīra, dalības maksa netiek atgriezta. Apmaksa tiek veikta kontā ar
  norādi: ziedojums „Turnīrs „Rudaga – Kaissa 2020 “
  Biedrība interešu izglītības iestāde Rudaga plus
  Reģ.nr. 40008197035
  Kalnciema 15, Jūrmala, LV-2015
  SWIFT HABALV22
  Konts LV46HABA0551034430988

  Organizācijas un fiziskās personas, kuras deleģējušas dalībniekus, pašas sedz ceļošanas izdevumus,
  dzīvošanu un ēšanu par visu laika periodu. Visiem ārzemju dalībniekiem ir jābūt apdrošinātiem par laiku,
  kuru pavada Latvijā. Grupām ir nepieciešams atbildīgais, lai garantētu spēlētāju drošību.
  Izmaksas par apbalvošanu, apmaksu par tehnisko darbinieku, vietējo un atbraukušo tiesnešu darbu, transporta
  un zāles īri, reklāmas izmaksas, drukāšanu, izmaksas par balvām un diplomiem nodrošina organizatori.
 • 7. Pieteikumi
  Pieteikumiem jāsatur precīza informācija par dalībniekiem un to skaitu.
  Pieteikumā nepieciešams norādīt:
  Pieteikums :
  https://cutt.ly/cra5bYz
  Vārdu, uzvārdu (latviešu, krievu un angļu valodā), dzimšanas datumu, adresi, sporta klasi, reitingu uz
  1.02.2020
  Sūtīt uz : chess.rudaga@gmail.com ( ar tematu ‘šaha turnīrs’)
  Obligāta iepriekšēja pieteikšana, vietu skaits ierobežots.
  8. Vīzas
  Visiem ārzemniekiem līdz 01.02.2020 tiks sniegta palīdzība vīzu noformēšanā. Par vīzas nepieciešamību
  jāinformē organizatorus līdz 01 .02.2020. Pēc šī datuma organizatori negarantē vīzas saņemšanu.
  9. Citi noteikumi
  Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka
  dalībnieku startam.
  Šis nolikums ir oficiālais izsaukums uz turnīru.
  10. Papildus informācija
  Visi papildinājumi dotajam nolikumam regulējami saskaņā ar turnīra norises reglamentu.
  rudagafest@inbox.lv +371 29236910
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKeIBFXja6Ztpjh5a8RIi03VJwUy5AEU_mKWVH1CqV2EUR8Q/viewform?fbclid=IwAR1_ZUcph4TcArxvx7wqtnA2G6iLodCEpH7GqBXz2ZMr3LIP14JMjEbdZWY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + = 9