Rudaga – Kaissa 2019 ziema iesac.,4, 3, 2, 1.sp.kl.

Nolikums „Rudaga – Kaissa” 2019 Ziema  22.-24.02.19

Starptautiskajam atklātajam bērnu šaha turnīram „Rudaga – Kaissa” 2019 Ziema

 Norises vieta: Latvija, Jūrmala

viesnīcā “Semarah hotel Lielupe”.

1.Mērķis un uzdevumi

 Šaha popularizācija bērnu un jauniešu vidū

 • Spēlētāju meistarības un kvalifikācijas paaugstināšana
 • Intelektuālā kapitālā formēšana un attīstība.
 • Starpreģionu un starptautisko attiecību stiprināšana.

 2. Datumi un norises vieta

 Starptautiskais atklātais šaha turnīrs bērniem un jauniešiem „Rudaga – Kaissa 2018” notiks 2019. gada 22-24 februārī Jūrmalā ar Jūrmalas domes atbalstu viesnīcā  “Semarah hotel Lielupe”.

РАСПИСАНИЕ

Diena Datums Laiks Programma
Piekdiena 22.02.2019 11.00 – 11.30 Tehniskā sapūlce
14.00-15.00 Dalībnieku atbraukšana, reģistrācija
15.00 Ātrspēles  (5 min+3 sek ) 9 kārtas
18.30  Simultānspēle
Sesdiena 23.02.2019     10.00-12.00 Reģistrācija
12.30 Turnīra atklāšana
13.00 1-4.kārtas
13.30 Lekcija no macibu centra Lando
Svētdiena 24.02.2019 10.00 Meister klase
11.00 5-7 kārta
11.30 Lekcija vecākiem Vadīs sertificētāpsiholģe, pasniedzēja Arfik Vebere ( Zviedrija ) Academy of Management Learning and Education · Bilingual education · International Comparative Education · Multicultural education · Multiculturalism in Canada · Preschools · Primary education , RPIVA, Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmija, Advanced Business Management and E-Commerce · Duncan, British Columbia, организатор  Cultural Education Centre “estety” ( krievu/angļu val.)
18.30 Apbalvošana, koncerts
Visā turnīrā garumā tiks izveidotas radošās darbnīcas, foto stūrītis, radītas interaktīvās zonas bērniem
 1. Organizatori un atbalsts

Šaha turnīra organizatori ir Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde Rudaga (Jūrmala, Latvija), Rīgas šaha skola un  šaha klubs „KAISSA”.

Turnīra atbalstītāji Jūrmalas pilsētas dome, Latvijas Šaha federācija, Jūrmalas sporta centrs, Semarah hotel Lielupe ,Rotary club Jurmala ,  Rotary Astor  Riga, Live Riga

 1. Turnīra organizācija

Turnīrā var piedalīties jaunieši ar  I, II, III un IV  sporta klasi  un iesācēji, kuri reģistrācijas brīdī nav vecāki par 18 gadiem;

Ātrspēles  (5 min+3 sek ) 9 kārtas .

Turnīrs notiks pēc Šveices sistēmas 7 kārtās ar laika kontroli: katrai partijai  30 minūtes bez laika kontroles, pārsniedzot šo laiku tiek uzstādīts pulkstenis.

Turnīrs notiek pēc FIDE noteikumiem. Izlozi veic programma Swiss Manager.

Starptautiskā reitinga aprēķināšana (un klasifikācijai 1 sporta klases spēlētajiem)

Par sacensību uzvarētāju kļūst spēlētājs ar lielāko punktu skaitu. Vietu dalīšanas gadījumā skaita:

 • Pēc uzlabotā Buholca koeficienta (mini Buholc);
 • Buholca koeficients;
 • RST (reitinga sasniegums turnīrā);
 • Savstarpējā spēle;
 • Uzvaru skaits

Turnīra direktors: Inese Testeleca, tālr. +371 29236910

Turnīra galvenais tiesnesis : Diāna Matisone, tālr. +371 29859230

5.Apbalvošana

1.,2.,3. vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem, kausiem, piemiņas balvām un citām vērtīgām balvām.

6.Dalības maksa

Bezmaksas – bērniem ar īpasam vajadzībābām, bāreņiem un bērniem no bērnu namiem

Dalības maksa

 ātrās spēles 10 eur
 rapid 25 eur
 simultānspēle 7 eur
Visi turnīri 30 eur

Pēc 15.02 un turnīra dienā  :

ātrās spēles 15 eur
 Rapid 30  eur
 Simultānspēle 10  eur
 Visi turnīri 35  eur

Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā izmainīt nolikumu un veikt nepieciešamās izmaiņas.

Organizatori patur tiesības nepielaist turnīram spēlētājus par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

Gadījumā, ja dalībnieks izstājas no turnīra, dalības maksa netiek atgriezta. Apmaksa tiek veikta caur kontu ar norādi: ziedojums „Turnīrs „Rudaga – Kaissa 2019”

Biedrība interešu izglītības iestāde  Rudaga plus

Reģ.nr. 40008197035

Kalnciema 15, Jūrmala, LV-2015

SWIFT HABALV22

Konts LV46HABA0551034430988

Organizācijas un fiziskās personas, kuras deleģējušas dalībniekus, pašas sedz ceļošanas izdevumus, dzīvošanu un ēšanu par visu laika periodu. Visiem ārzemju dalībniekiem ir jābūt apdrošinātiem par laiku, kuru pavada Latvijā. Grupām ir nepieciešams atbildīgais, lai garantētu spēlētāju drošību.

Izmaksas par apbalvošanu, apmaksu par tehnisko darbinieku, vietējo un atbraukušo tiesnešu darbu, transporta un zāles īri, reklāmas izmaksas, drukāšanu, izmaksas par balvām un diplomiem nodrošina organizatori.

 1. Pieteikumi

Pieteikumiem jāsatur precīza informācija par dalībniekiem un to skaitu.

Pieteikumā nepieciešams norādīt:

 Vārds, uzvārds (latviešu, krievu un angļu valodā), dzimšanas datumu, adresi, sporta klasi, reitingu uz 15.02.2019

Sūtīt uz : [email protected] ( ar tematu ‘šaha turnīrs’)

Obligāta iepriekšēja pieteikšana, vietu skaits ierobežots.

8.Vīzas

Visiem ārzemniekiem līdz 01.01.2019 tiks sniegta palīdzība vīzu noformēšanā. Par vīzas nepieciešamību jāinformē organizatorus līdz 01 .01.2019. Pēc šī datuma organizatori negarantē vīzas saņemšanu.

9.Citi noteikumi

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka dalībnieku startam.

Šis nolikums ir oficiālais izsaukums uz turnīru.

10.Papildus informācija

Visi papildinājumi dotajam nolikumam regulējami saskaņā ar turnīra norises reglamentu.

[email protected] +371 29236910

 

Datums

22 Feb 2019 - 24 Feb 2019

Laiks

All of the day
QR Code